Kapat
Müşteri Bildirim ve Deneyim Yönetimi Konulu Bloglar

Mi4biz Bankalar Çağrı Merkezi Etkinliğinde Yine Sponsor

Mi4biz olarak, başarılı bir Bankalar Çağrı Merkezi etkinliğinde daha sponsor olmanın gururunu taşıyoruz.

Mi4biz olarak, başarılı bir Bankalar Çağrı Merkezi etkinliğinde daha sponsor olmanın gururunu taşıyoruz.

Bankalarda, çağrı merkezi denildiğinde ilk anda bekleme süresi, otomatik santral menüleri, müşteri doğrulama, ses kaydı gibi konular akla geliyor.

Tüm bu gelişmiş telefon santrallerinin tek bir amacı var, o da arayan müşteriyi sorununu çözecek doğru çağrı merkezi elemanına otomatik olarak yönlendirebilmek.

Müşteri bankanızı aradı şikayeti/talebi iletti. Peki ya sonra?

Çağrı merkezi çalışanı şikayeti nereye yönlendireceğini biliyor mu? Yoksa bankanızda çağrı merkezinden gelen tüm şikayetleri ilgili personele / departmana dağıtan back office mi var?

Yönlendirilen şikayetin ne durumda olduğunu nasıl takip edeceksiniz? Şikayetin türüne göre hangi departmanların, hangi sırayla işlem yapacağını daha önceden planlıyor musunuz? Çağrı merkeziniz, back office çalışanları, şubeler ve ilgili departmanlar bu planı uyguluyorlar mı? Veya uygularkenki performansları nedir? Zamanında işlem yapıyorlar mı; yoksa geciktiriyorlar mı?

Yönetici ortaklarımızdan Kamil Tuğcu, Bankalar Çağrı Merkezi seminerinde yaptığı başarılı sunumda Mi4biz ile tüm bu sorunların kolayca nasıl üstesinden gelebileceğinizi anlatırken mevcut banka müşterilerimiz de Mi4biz ile yaşadıkları başarılı tecrübeleri paylaştılar.

Sunumdaki bir diğer önemli başlık ise Mi4biz’in Bankalara sunduğu KPI ve performans raporları ile sadece çağrı merkezi değil tüm müşteri servisi organizasyonunuzdaki dar boğazları tespit edebilmeleri ve tüm bu aksaklıkları gidererek “su gibi” bir müşteri servisi hizmeti verebilmeleriydi.

Biliyorsunuz ki ölçemediğiniz bir şeyi iyileştirmeniz beklenemez.

Murathan Araz

 

< BİR ÖNCEKİ MAKALE BİR SONRAKİ MAKALE >
Müşteri Hizmetlerinde
Dijital Dönüşüm İçin:

KVKK Aydınlatma Metni